CTS
VN INDEX -
VN30 INDEX -
HNX INDEX -
HNX30 INDEX -
Chỉ số %Thay đổi KLGD GTGD Tăng TC Giảm
VN-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
VN30-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
HNX-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
HNX30-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
UPCOM-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
CK TCPH GDCC Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Cao Thấp TB Giá CKCS Giá TH TT Quyền(%) NN mua NN bán Room
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
X
TCPH Giá thực hiện Ngày đáo hạn
TL chuyển đổi CK cơ sở Ngày GD cuối
Loại CQ Giá CK cơ sở Thời gian đáo hạn
Kiểu CQ Trạng thái lãi lỗ Giá phát hành
Phương thức TT Điểm hòa vốn KL phát hành