CTS
VN INDEX -
VN30 INDEX -
HNX INDEX -
HNX30 INDEX -
Chỉ số %Thay đổi KLGD GTGD Tăng TC Giảm
VN-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
VN30-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
HNX-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
HNX30-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
UPCOM-INDEX 0 0 ( 0% ) 0 0 0 0 0
CK Ngày đáo hạn Trần Sàn TC KL Mở
(OI)
Dư mua Khớp lệnh Dư bán Độ lệch Cao Thấp TB KL mua KL bán Giá P1 KL P1 NN mua NN bán Room
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 CK Giá KL +/- Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
Insert title here
X
Giá/KL khớp /
Thay đổi (%)
Mở/Đóng cửa /
Sàn/TC/Trần / /
Cao/Thấp /
Khối lượng
Giá trị
Độ lệch
KL mua Giá mua Giá bán KL bán
Lịch sử khớp